Wednesday, August 5, 2009

Sikap Penentu Kejayaan Seorang Pelajar

Hari ini saya berkesempatan menyampaikan ceramah Teknik Menjawab Bahasa Melayu Kertas 1 & 2 di Dewan SMKN. Berdasarkan pengamatan, saya yakin setiap pelajar mempunyai peluang untuk mencapai kejayaan dalam SPM 2009. Cuma yang perlu diatasi dan dirobah ialah SIKAP pelajar yang membatasi kemampuan mereka yang sebenar. Setiap pelajar dilahirkan untuk berjaya dan memberikan sumbangan yang besar dalam keluarga masing-masing. Sikap yang positif dan mahu berubah ke arah yang lebih baik berbanding sebelumnya adalah sikap terpuji yang harus dipupuk dalam jiwa dan minda pelajar. Saya menyakini kemampuan pelajar-pelajar saya. Usaha, tekad, sikap musahabah diri dan berkat Tuhan pasti menjadikan impian merangkul A1 dalam mata pelajaran Bahasa Melayu -TERCAPAI.

Saturday, August 1, 2009

Kepentingan Memahami Maksud Sajak SPM

Sajak merupakan hasil karya sastera yang mempunyai elemen tersendiri yang perlu difahami sepenuhnya. Berlainan dengan karya lain seperti novel, cerpen, prosa tradisional dan drama, sajak perlu dihayati dengan menggunakan mata lahiriah dan batiniah. Karya sajak dalam Antologi Kerusi dan Anak Laut memerlukan penghayatan yang bukan sedikit. Justeru dalam hal ini, kemahiran yang perlu dikuasai oleh pelajar SPM ialah memahami maksud yang tersurat yang dipaparkan dalam sajak tersebut. Selepas memahami intipati maksud sajak barulah pelajar mencari makna tersirat yang dikupas oleh penyair. Kegagalan calon memahami maksud sajak akan memberikan impak negatif terhadap persepsi calon terhadap sesebuah karya sastera. Oleh sebab itu, calon wajib mengkaji setiap sajak sama ada dari aspek intrinsik ataupun ekstrinsiknya..Mudah-mudahan dengan penghayatan dan diskusi sajak yang dibuat semasa P&P serta perbincangan dan Diskusi Kumpulan akan membuah hasil..Ayuh bertindak sekarang!!!