Tuesday, July 28, 2009

Bengkel Pemarkahan BM 1& 2

Pengalaman memeriksa karangan pelajar semasa bengkel pemarkahan Bahasa Melayu Kertas 1 dan Kertas 2, memberikan perasaan yang lain dalam diri saya. Perasaan bangga dan puas hati wujud kerana rakan-rakan yang membaca, menilai dan seterusnya memberikan komen terhadap karangan pelajar yang saya benar-benar menyentuh hati seorang guru Bahasa Melayu seperti saya. Rata-rata rakan sejawat memberikan markah yang tinggi kepada Adik Kelly Sinam- 85%. Saya yakin pelajar ini akan menjadi "ayam tambatan" dalam SPM 2009. Mudah-mudahan..

No comments: