Saturday, July 11, 2009

Penghayatan Komsas

Pelajar yang menghadapi SPM 2009 perlu mempunyai pemikiran yang kiris dan kreatif. Penghayatan yang menyeluruh terhadap mata pelajaran ini bukan sahaja memberikan nilai tambah kepada pelajar tetapi akan dapat memberikan keyakinan diri untuk menduduki SPM 2009. Sepanjang pemerhatian saya kepada pelajar yang mengikuti ceramah Teknik menjawab Soalan Bahasa Melayu, saya mendapati pelajar kurang memahami aspek komsas. Ramai antara mereka yang mengatakan bahawa ' mereka tidak mempunyai masa untuk membaca cerpen, drama, prosa klasik apatah lagi novel". Oleh sebab itu, saya menyarankan supaya setiap pelajar perlu memghayati setiap teks dalam antologi Kerusi dan Anak Laut supaya memudahkan pelajar menjawab aspek komsas. Pepatah Melayu mengatakan , "Kalau Tidak Dipecahkan Ruyung, Manakan Dapat Saguny"..

No comments: