Wednesday, July 15, 2009

Kepentingan Buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga

Pagi tadi, ketika bersama-sama dengan pelajar Tingkatan 6RK1, saya dapat merasakan peri pentingnya buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga dimiliki atau sekurang-kurangnya mereka pinjam dari Pusat Sumber Sekolah. Reaksi pelajar yang agak lambat terhadap tajuk yang diajar, adalah disebabkan kurangnya "data" yang cukup mengenai tatabahasa..Saya percaya buku ini akan menjadi teman yang sejati semasa berada di 6RK1 hingga STPM tahun depan. Selain buku ini, buku tatabahasa yang ditulis oleh Prof.Dr.Abdullah Hassan, Prof.Asmah Omar dan Prof Dr.Awang Sariyan juga perlu dibaca. Saya yakin pelajar yang rajin menelaah akan menjadi pelajar yang pintar dan berwibawa.

No comments: